Palvelut

Care One Oy tarjoaa asiakkailleen palveluja, jotka edistävät asiakkaan hyvinvointia. Työkaluina tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään enneagrammia, coachingia ja ravinto-ohjausta tarvittavissa suhteissa kutakin. Lue alta lisää, miten nämä työkalut voivat auttaa Sinua voimaan paremmin ja edistymään haluamaasi suuntaan.

Mitä enneagrammi on?

Enneagrammi on ikivanha itsetuntemustyökalu, josta ihmiset ovat ammentaneet ymmärrystä itseensä ja toisiinsa vuosituhansien ajan. Enneagrammin mukaan ihmiset jaetaan yhdeksään tasavertaisesti hyvään eri enneagrammityyppiin, joiden aktiivinen toiminta järjestyy kolmen voimavarakeskuksen kautta (tunne-, ajattelu- ja toimintakeskus). Enneagrammityypistä riippuen voimavarakeskukset asettuvat tiettyyn järjestykseen (suosikki-, tuki- ja alisteinen voimavarakeskus). Jos suosikkikeskuksesi on esim. toimintakeskus, et voi hoitaa sen asioita tunne- ja ajattelutaidoilla. Jos näin kuitenkin tapahtuu, toimintamme ei tyydytä itseämme johtaen hämmennykseen ja mahdollisesti liian voimakkaisiin reaktioihin. Myös ihmissuhteet saattavat olla vaikeita ja ristiriitaisia, joihin enneagrammi tuo helpotusta. Enneagrammityyppi yhdistyneenä em. voimavarakeskuksiin tuo syvempää ymmärrystä niin työyhteisön ihmissuhteisiin ja asioihin kuin perheen sisäiseen vuorovaikutukseen puolison, lasten ja vanhempien kanssa. Enneagrammin tarkoituksena on myös antaa meille vapaus alitajunnan vahvasta vallasta ja ”vääristä” mielikuvista. Enneagrammi on siis erinomainen työkalu työyhteisön ja perheen sisäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Palvelu on tarjolla sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Enneagrammiin voit tutustua lisää osoitteessa:
Enneagrammi

Mitä coaching on?

Coachingilla tarkoitetaan tavoitteellista yksilöllistä valmennusta, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta ottamaan käyttöönsä hänellä jo olemassa olevat voimavarat, tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Coachingilla voidaan esim. korjata uskomuksia, muuttaa asenteita, löytää motivaatio ja tahto uudelle päämäärälle. Coahing voi olla nk. business coachingia, tarkoittaen sitä, että myös coachattavan työnantaja on sopimassa (esim. ensimmäisellä kerralla) coachingin tavoiteita. Coaching voi olla myös enemmän henkilökohtaista, lähinnä elämänhallintaan, hyvinvointiin tai asiakkaan urakehitykseen tähtäävää. Palvelu on tarjolla sekä yksilö- että ryhmäohjauksena. Coachingiin voit tutustua lisää tästä linkistä:
Coaching

Mitä hyvinvointi-, ravitsemus- ja painonhallintaohjaus ovat Care One Oy:n kielellä?

Hyvinvointi koostuu useista tekijöistä ja niitä voidaan jaotella esim. mitattaviin, yksilöllisesti arvostettuihin ja omiin sisäisiin tuntemuksiin. Care One Oy:n tarjoama asiakkaan hyvinvointivalmennus pitää sisällään elementit, joihin asiakas haluaa muutosta saavuttaakseen tasapainon itsensä kanssa. Ravitsemusohjauksen lähtökohtana on asiakkaan kuvaus ravitsemuksestaan ja sen ongelmakohtien löytäminen sekä korjaaminen asiakasta kuunnellen. Yksilöllinen painonhallinnan ja hyvinvoinnin tarkastelu lähtee omien elintapojen tutkistelusta ja halusta muuttaa hyvinvointia haittaavia osatekijöitä. Em. ohjaukset ovat asiakaslähtöisiä, asiakasta aktivoivia ja kunnioittavia. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään hänelle toimivat ratkaisut tilanne ja toiveet huomioiden. Ohjauksen tukena ovat enneagrammi ja coaching. Enneagrammin avulla asiakkaan itsetuntemus lisääntyy ja omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen helpottuu. Coaching puolestaan on tuttu esim. urheiluvalmennuksesta, jonka avulla asiakas voi edetä kohti unelmaansa. Palvelut tarjotaan joko yksilö- tai ryhmäohjauksina.