Palvelut


Mitä enneagrammi on?

Enneagrammi on ikivanha itsetuntemustyökalu, josta ihmiset ovat ammentaneet ymmärrystä itseensä ja toisiinsa vuosituhansien ajan.

Enneagrammin mukaan ihmiset jaetaan yhtä hyvään yhdeksään eri enneagrammityyppiin, joiden toiminta järjestyy kolmen voimavarakeskuksen kautta (tunne-, ajattelu- ja toimintakeskus). Enneagrammityypistä riippuen voimavarakeskukset asettuvat tiettyyn järjestykseen (suosikki-, tuki- ja alisteinen voimavarakeskus). Jos suosikkikeskuksesi on esim. toimintakeskus, et voi hoitaa sen asioita tunne- ja ajattelutaidoilla. Jos näin kuitenkin tapahtuu, toimintamme on itseämme tyydyttämätöntä ja johtaa hämmennykseen ja liian voimakkaisiin reaktioihin. Myös ihmissuhteet saattavat olla vaikeita ja ristiriitaisia. Enneagrammin syvin tarkoitus on vapauttaa meidät alitajuisten mekanismien ylivallasta. Lue lisää enneagrammista

Ota yhteyttä

Mitä coaching on?

Coachingilla tarkoitetaan tavoitteellista yksilöllistä valmennusta, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta ottamaan käyttöönsä hänellä jo olemassa olevat voimavarat, tiedot ja taidot, joita hän tarvitsee asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Coachingilla voidaan esim. korjata uskomuksia ja muuttaa asenteita, löytää motivaatio ja tahto uudelle päämäärälle. Coahing voi olla nk. business coachingia, tarkoittaen sitä, että myös coachattavan työnantaja on sopimassa (esim. ensimmäisellä kerralla) coachingin tavoitteita. Coaching voi olla enemmän henkilökohtaista, lähinnä elämänhallintaan tai asiakkaan urakehitykseen tähtäävää. Lue lisää

Ota yhteyttä

Mitä hyvinvointiohjaus on?

Hyvinvointiohjauksen lähtökohtana on asiakkaan kuvaus elämäntilanteestaan. Keskeisenä tehtävänä on löytää asiakkaalle optimaalinen ravitsemuksen, liikunnan ja levon tasapaino.

Yksilökeskeinen painonhallinnan ja hyvinvoinnin tarkastelu lähtee omien elintapojen tutkiskelusta ja halusta muuttaa hyvinvointia haittaavia osatekijöitä. Painonhallinta- ja hyvinvointiohjaukset ovat asiakaslähtöisiä ja asiakasta aktivoivia. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään hänelle toimiva ratkaisun tilanne ja toiveet huomioiden. Ohjauksen tukena ovat enneagrammi ja coaching. Enneagrammin avulla asiakkaan itsetuntemus lisääntyy ja omien heikkouksien ja vahvuuksien tunnistaminen helpottuu. Coaching puolestaan on tuttu urheiluvalmennuksesta ja sen avulla asiakas etenee kohti unelmaansa. Palvelu on tarjolla joko yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Ota yhteyttä