Yritys

Care One · Mervi Lepistö

Olen perustanut yrityksen nimeltä Care One Oy helmikuussa 2013. Yritykseni päätuote on henkilöstön ja esimiesten koulutus. Vaikkakaan en suoraan myy työhyvinvointia, on hyvinvointi kuitenkin keskeinen elementti yritykseni myymissä tuotteissa. Jos työntekijä ja esimies voivat hyvin yrityskin voi hyvin ja saavuttaa tavoitteensa. Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen keskeinen voimavara.

Ajalle tyypillisesti organisaatioissa haetaan vahvuutta ja tuloksellisuutta yhdistymällä muiden alan toimijoiden kanssa. Fuusioita on niin teollisuudessa, palvelusektorilla kuin koulutuksessakin. Usein näissä tilanteissa unohtuvat työntekijöiden henkilökohtaiset tuntemukset. Miten minun käy, keiden kanssa teen yhdessä töitä, ovat tyypillisiä kysymyksiä, joita henkilöstö itsekseen pohtii. Muutostilanteissa työntekijöiltä puuttuu hallinnan- ja eheydentunne, jotka laukaisevat epävarmuuden. Epävarmuus on arvokas normaali tunne, eikä sillä ole etumerkkiä. Jos epävarmuuden kokee vihollisena, eikä sitä pysty selvittämään, ahdistus kasvaa. Syntyy stressireaktio, joka voi positiivisena tapahtumana johtaa hyvään aktiivisuuteen ja toimintaan tai negatiivisena syvempään ahdistukseen, jopa kriisiin. Näihin tilanteisiin yritykseni tarjoaa perinteisen powerpoint -koulutuksen sijaan draaman avulla uusien tiimien ja uuden toiminnan rakentamista. Itsensä tuntemiseen ja toisiin tutustumiseen käytän enneagrammia. Yksilö- ja ryhmävalmennus (coaching) on menetelmä, jolla voin tukea ja vahvistaa esim. draaman avulla aloitettuja prosesseja. Tutustu sivuilla tuotteisiin lisää.

Mistä tiedän, että näistä asioista kannattaa puhua ja mikä on yritykseni pätevyys tarjota näitä palveluja? Olen peruskoulutukseltani erikoissairaanhoitaja ja suorittanut hallinnosta maisteritutkinnon sekä väitellyt tohtoriksi terveystieteistä Turun yliopistossa. Esimies- ja johtamistehtävien jälkeen siirryin opetuksen puolelle Laurea-ammattikorkeakouluun edeten yliopettajuuteen ja vastaten sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Henkilöstöjohtaminen on ollut sydäntäni lähellä ja olenkin ottanut elämäntehtäväkseni terveysalan johtamisen mielikuvan muuttamisen positiiviseksi ja laadultaan hyväksi, jota se itse asiassa onkin.

Yhteistyökumppanit

Teen yhteistyötä koulutusten järjestämisessä mm. sosiaali- ja terveysalan johtamisen asiantuntijan Seija Telarannan kanssa. Painonhallinta- ja hyvinvointiohjauksissa, jotka kuuluvat myös vahvuusaloihini, yhteistyökumppanini ovat KC-Clinic ja lääkäri Jyri Lepistö.

Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan Care One Oy:n palveluihin ja tuotteisiin!

Mervi Lepistö
Yrittäjä, toimitusjohtaja
Less Stress Trainer