Ymmärrä työntekijää

Ratkaisu tiimin rakentamiseen

Toimintoja ja organisaatioita uudelleen yhdistäessä syntyy tiimeille usein ongelmia. Tiimin jäsenet kyselevät, kuinka minun käy, mikä on tässä on logiikka tai miten työ otetaan haltuun. Muutostilanteissa tiimin jäseniltä puuttuu hallinnan- ja eheydentunne, jotka laukaisevat epävarmuuden. Epävarmuus on arvokas normaali tunne, eikä sillä ole etumerkkiä. Jos ”vihollista” ei pysty selvittämään, ahdistus kasvaa. Syntyy stressireaktio, joka voi johtaa joko aktiivisuuteen ja toimintaan tai syvempään ahdistukseen, jopa kriisiin. ”Miten minun käy?”
 
Tiimejä autetaan draamalla ja yksilöitä enneagrammilla työyhteisössä saavuttamaan tavoitteensa ja sen uudet haasteet.

Luopuminen itselle tärkeästä draaman avulla ja uuden rakentaminen

Draama on yhdessä tekemistä, jossa osallistuvat ihmiset tutkiskelevat asioiden merkitystä ja luovat uutta. Draama antaa turvalliset raamit tarkastella teemaan liittyviä tunteita ja ajatuksia.
 
Draaman avulla päästään purkamaan negatiivisia tunnekomponentteja ja rakentamaan uusia, eheitä, terveitä ja voimaannuttavia tiimejä. Jotta uusi tiimi olisi mahdollisimman turvallinen ja aito, tutustutaan tiimin jäseniin enneagrammin avulla.
 
Enneagrammi on itsetuntemustyökalu, jonka perusteella ihmiset jaetaan yhdeksään eri persoonallisuustyyppiin. Eri persoonallisuustyypit puolestaan jakautuvat vielä kolmeen voimavarakeskukseen: tunne-, ajatus- ja vaisto- eli toimintakeskukseen. Numerot 2-3-4 sijaitsevat tunnekeskuksessa, 5-6-7 ajatuskeskuksessa ja 8-9-1 vaisto-, eli toimintakeskuksessa. Enneagrammin avulla, jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus löytää omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Enneagrammin syvin tarkoitus on vapauttaa meidät alitajuisten mekanismien ylivallasta.

Esimerkkipäivä tiimeille

klo 9-11
  • Ydinkysymyksen etsiminen
  • Forumteatterin keinoin tarinan katsominen
Ruokatauko
 
klo 12–13.30
  • Enneagrammi
Kahvitauko
 
klo 14.00–16.00
  • Uuden tiimin muodostaminen

 

Ota yhteyttä