Kehity johtajana

Koulutus johtajana kehittymiseen

Kouluttautumalla kehityt ja harjoituksella kisällistä mestariksi

Hyvälle johtamiselle on esitetty lukuisia määritelmiä. Lähes jokainen esim. positiivisuutta, tasapuolisuutta tai kehittämistä kuvaava adjektiivi voidaan liittää hyvään johtamiseen. Sen ajatellaan myös onnistuvan, jos johtamistehtävissä oleva on oman alansa asiantuntija. Usein myös esitetään, että johtamista voi oppia katsomalla oman esimiehen ja hänen kollegoidensa toimintaa.

Johtaminen ja esimiestyö ovat kuitenkin oma vaativa ammattinsa, joilla vaikutetaan suoraan tehokkuuteen, tavoitteiden saavuttamiseen, työntekijöiden sitouttamiseen, motivointiin ja työhyvinvointiin. Esimieskoulutus onkin luotu niin, että teorian ja tutkimusten tukemana tehdään yhteistoiminnallisia harjoituksia parhaiden mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin. Esimieskoulutus on yhden ja kahden päivän kokonaisuuksia, joista voi koota itseä parhaiten kehittävän kokonaisuuden.

Esimiestyön koulutuksen teemoina ovat mm.

  • työntekijöiden osallistaminen ja vastuuttaminen 
  • palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
  • varhainen puuttuminen ja ongelmien käsittely 
  • itsensä ja oman toiminnan johtaminen, arviointi ja kehittäminen

 

Ota yhteyttä